Netwerk

Valbiom is ook een netwerk van meer dan 200 leden, bestaande uit ondernemingen, verenigingen, academische instellingen, onderzoekscentra en landbouwers die allemaal hetzelfde doel nastreven: de overstap maken van een economie die voornamelijk op fossiele resources is gebaseerd – petroleumsourced – naar een economie op basis van hernieuwbare resources - bio-economie.