Overslaan en naar de inhoud gaan

Opdrachten

Valbiom helpt u duurzame oplossingen op het vlak van de bio-economie concreet vorm te geven.

Ons doel: aan uw zijde bio-economische oplossingen toepassen. Wij streven elke dag naar een veerkrachtigere, koolstofarme samenleving die lokaal banen schept.

Dankzij onze expertise in bio-materialen en bio-energie sturen wij de Waalse economie in de richting van lokale en duurzame hernieuwbare oplossingen.

In het kader van zijn openbare opdracht helpt Valbiom regionale bedrijven bij de overgang naar een bio-economie. Voor een begeleiding op maat biedt Valbiom ook ondersteunende en adviserende diensten aan.

Strategie,
prospectie

Valbiom werkt innoverende sectorstrategieën uit die in de wereldwijde uitdagingen zijn geïntegreerd:

 • door te luisteren naar zijn netwerk en de evolutie van de sectoren op te volgen;
 • door te reageren op verzoeken van verschillende niveaus – zowel openbaar als privaat.

Projectbegeleiding
de projets

Valbiom biedt u zijn technische en wetenschappelijke knowhow:

 • door studies uit te voeren (voorbereidende haalbaarheidsstudies, technisch-economisch, strategisch, regelgevend);
 • door financieringsoplossingen te zoeken (openbaar/privaat).

Informeren,  bewustmaken

Valbiom informeert en sensibiliseert alle mogelijke doelgroepen:

 • via publicaties, events, opleidingen;
 • door de informatie zowel op politiek niveau als op het vlak van de burgers te populariseren;
 • door zichtbaarheid te bieden aan de actoren van de bio-economie.

 

Onze projecten

 • Een persoonlijke ondersteunings- en consultancydienst. ;
 • Gewestelijke subsidies: steun van Wallonië bij de ontwikkeling van biomassavalorisatiesectoren op het Waalse grondgebied.
 • Europese projecten: terbeschikkingstelling van onze deskundigheid en knowhow in het kader van meerdere grensoverschrijdende projecten (communicatie en bewustmaking, opvolging van de recentste technieken en technologieën, levenscyclusanalyse ...).
  Valbiom werkt mee aan het Interreg AGRIWASTEVALUE-project in de North-West Europe-zone. Valbiom blijft nieuwe projecten onderzoeken met de bedoeling om met de steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) vruchtbare samenwerkingsverbanden met naburige regio's tot stand te brengen.

AGRIWASTEVALUE

Doelstelling van het AGRIWASTEVALUE-project: bijproducten en resten van boomkwekerijen met behulp van innoverende extractiemethoden in de circulaire economie integreren. Hiermee kunnen moleculen met een hoge meerwaarde uit plaatselijke resources worden verkregen, die in meerdere sectoren kunnen worden gebruikt (cosmetica, nutraceutica ...).

Volg het project op LinkedIn en Twitter.

 

Meer informatie over onze opdrachten en projecten

Raadpleeg ons jaarverslag