Overslaan en naar de inhoud gaan

Begeleiding op maat

Valbiom helpt een strategie te bepalen en masterplannen en methodes uit te werken om de energie- en klimaatimpact van uw bedrijf, wijk, gemeente of stad te verminderen (POLLEC).

Al vele jaren wordt Valbiom door het Waalse Gewest erkend als adviesbureau voor UREBA- en AMURE-subsidies.
Valbiom biedt een brede waaier aan gespecialiseerde vaardigheden om uw projecten te verwezenlijken. Dankzij onze jarenlange ervaring in dienst van talrijke besturen en gemeenten in Wallonië en ook in de privésector (projectontwikkelaars en landbouwbedrijven) komen uw projecten altijd vlot tot stand.

Wij bieden een volledig dienstenpakket voor de toepassing van bio-energieoplossingen

 • Diagnose
 • Regionale studie
 • Dynamiseren van lokale netwerken
 • Uitwerken van een masterplan (ontwikkelingsplan)
 • Bevoorradingsplan
 • Uitwerken van een spreidingsplan
 • Agronomisch advies
 • Technische en economische haalbaarheidsstudie
 •  Milieubeoordeling van uw project: CO2-voetafdruk, levenscyclusanalyse (LCA)
 • Administratieve ondersteuning: opstellen van bestekken, ondersteuning bij de selectie van een partner enz.
 • Hulp bij de financiële kant van uw project: onderzoek naar mogelijke steunmaatregelen en subsidies 
 • Communicatieplan

Meer informatie ?

info@valbiom.be of 081/84.58.87