Overslaan en naar de inhoud gaan

Prehaalbaarheidsstudies voor bio-energieprojecten

Wilt u een project opstarten in verband met hernieuwbare warmte, warmte-krachtkoppeling uit biomassa, de ontwikkeling van een klein warmtenet of de productie van biogas of biomethaan?


Voor u begint te investeren in omslachtige procedures en ingrepen, helpt Valbiom u graag met een beslissingsondersteunende studie over de haalbaarheid van uw project. 


Als onderdeel van de plannen voor uitstootvermindering en ter ondersteuning van projectleiders die dit soort oplossingen willen ontwikkelen, biedt het Waalse Gewest subsidies aan (UREBA, AMURE & Chèques Énergie), zodat wij voor u een prehaalbaarheidsstudie kunnen uitwerken.


De prehaalbaarheidsstudie heeft verschillende doelstellingen:

  • de hypotheses toetsen die de duurzaamheid van de bevoorrading moeten waarborgen;
  • technische oplossingen bepalen die zijn aangepast aan de context en de mogelijkheden van de locatie;
  • de technische en economische haalbaarheid van het project op de voorgestelde locatie controleren;
  • een eerste milieubeoordeling van uw project opstellen;
  • de regelgevende aspecten bundelen;
  • de tijdlijn van het project vaststellen;
  •  de verschillende oplossingen uitwerken voor de financiering van het project en/of de administratieve en juridische opzet.

Het is mogelijk om een beoordeling op te stellen voor meerdere scenario’s.

Meer informatie ?

info@valbiom.be of 081/84.58.87