Team

Een multidisciplinair en complementair team voert de opdrachten uit voor Valbiom. Het beschikt over de technische, economische, milieu- en wettelijke kennis die eigen zijn aan de sectoren van de bio-energie en de bioproducten. Die multidisciplinariteit maakt het mogelijk om de biomassabenaderingen te ontleden.

De communicatieafdeling van het team staat garant voor hoogwaardige informatie, een dito opleiding en aangepast taalgebruik.

Het team kan rekenen op de actieve steun van het Bureau en van de Raad van Bestuur, die is samengesteld uit leden afkomstig uit de landbouw, de bosbouw, de onderzoeks- en de onderwijswereld geleid door Sylvie Decaigny: s.decaigny@valbiom.be

 

Eenheid Bio-energie en Biobased Products

 

Aurélien Bardellin

Projectmanager Biomethanisatie en duurzaamheid0473/91.97.44a.bardellin@valbiom.be

Pierre-Louis Bombeck

Projectleider Hout-energie en houtchemie0499/83.40.44pl.bombeck@valbiom.be

Valentine Donck

Projectleider Biotextiel0499/11.43.64v.donck@valbiom.be

Geoffrey Floymont

Projectassistent landbouwproductie0493/89.88.44g.floymont@valbiom.be

Céline Géradon

Projectleider Bio-economie0473/50.43.53c.geradon@valbiom.be

Michael Guerlus

Projectleider biomethanisatie0476/40.96.28m.guerlus@valbiom.be

Flora Mer

Projectleider Bioproducten0477/36.45.14f.mer@valbiom.be

Liza Niemirowski

Projectverantwoordelijke Biomassa en bodem0474/77.05.95l.niemirowski@valbiom.be

Matthieu Schmitt

Projectleider biomethanisatie0484/22.46.70m.schmitt@valbiom.be

Philippe Taverniers

Projectmanager biomethanisatie en hout-energie0491/90.53.64p.taverniers@valbiom.be

 

Eenheid Management en Communicatie

 

Bertrand Auquière

Directeur0478/47.00.70b.auquiere@valbiom.be

Alice Dossogne

Adjunct-directrice en communicatieverantwoordelijke 0498/13.69.27a.dossogne@valbiom.be

Céline Evrard

Directieassistente081/84.58.87c.evrard@valbiom.be

Aurore Leprêtre

Communicatie- en eventverantwoordelijke0498/81.37.44a.lepretre@valbiom.be

Denis Vasilov

Communicatieverantwoordelijke en persattaché0470/03.77.48d.vasilov@valbiom.be